ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อบริษัท (หากมี)
  อีเมลสำหรับติดต่อกลับ
  ยืนยันอีเมลติดต่อกลับ
  เบอร์โทรศัพท์
  สินค้าที่ต้องการผลิต
  จำนวนสินค้าที่ต้องการ (ชิ้น)
  วันที่ต้องการใช้สินค้า*
  อัพโหลด Logo File *ขนาดไม่เกิน 2 MB
  อื่นๆเพิ่มเติม (หากมี)

  Imarket Premium

  34/16 Moo 10 Ekkachai road, soi 16
  Bangkhunthian, Chomthong,
  Bangkok 10150

  E-mail: praparphorn@imarketthailand.com
  supattra@imarketthailand.com

  Fax: 02-4160269 ext. 202
  Tax ID: 0105558075201
  TEL: 085-594-5465, 096-982-7760

  Monday – Friday : 9 a.m. – 6.00 p.m.

  ช่องทางออนไลน์

  LINE
  FACEBOOK